Zarząd

 Skład Zarządu: 

EUENIUSZ GOLIK Prezes
WŁADYSŁAW MUCEK Wiceprezes
STANISŁAW DANIEL Wiceprezes
CELINA REGUŁA Skarbnik
HALINA WOJNICKA Sekretarz Finansowy
CELINA REGUŁA Skarbnik
GENOWEFA RAKOCZY Rada Gospodarcza
MARIA MUCEK Rada Gospodarcza
EDWARD REGUŁA Chorąży
WŁADYSŁAW MUCEK Chorąży

 

Pamiętnik Towarzystwa Ratunkowego